Bæredygtighed

Koncernen fischer tager sit sociale ansvar alvorligt. Principperne er fastlagt i fischer filosofien og de tager højde for økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. fischer planlægger den økonomiske udvikling med langsigtede og bæredygtige mål, som ikke må være i konflikt med samfundets interesser.

fischer filosofien regulerer behandlingen af grupper af mennesker med en interesse i virksomheden (stakeholdere) og ledelsesforståelsen. Den fastsætter også rammerne for den økonomiske aktivitet. Tillidsfuldt samarbejde, pålidelig og konsekvent handlen, gensidig respekt, retfærdig aflønning samt bæredygtige organisationsformer og arbejdsmetoder er lige så vigtig som aktivt PR- og pressearbejde, beskyttelsen af andres intellektuelle ejendom - som fischer også kræver hvad angår egne rettigheder - samt aktiv deltagelse i relevante udvalg, korporationer og foreninger.

fischer har allerede i mange årtier lagt stor vægt på aktiv miljøbeskyttelse. Dette omfatter virksomhedsprocesser, men også forskning i og udvikling af ressourcebesparende produkter.

Foruden den virksomhedsinterne uddannelse er fischer stærkt engageret i eksterne uddannelsesprojekter. Chanceligheden i virksomheden og foreneligheden mellem arbejde, familie og privatliv fremmes. Sikkerhed på arbejdspladsen og beskyttelse af medarbejdernes helbred har en høj prioritet.

I forbindelse med de økonomiske muligheder understøtter fischer sociale, kulturelle og sportslige foreninger, som er i samklang med virksomhedens målsætninger.

Information om ledelsespolitikken i koncernen fischer finder du her.

fischer kvalitetskrav – til verden for befæstigelser

fischer kvalitetskrav – til verden for befæstigelser

Ved befæstigelsessystemer af plast, metal eller ved kemiske befæstigelser stoler håndværkere og professionelle brugere i hele verden på de innovative produkter, systemer og serviceydelser fra fischer.

For miljøet, for menneskerne - vi tager ansvar

For miljøet, for menneskerne - vi tager ansvar

"Ved hjælp af en aktiv miljøstyring er vi med til at værne om et intakt miljø for os og de kommende generationer." Ved befæstigelsessystemer af plast, metal eller ved kemiske befæstigelser stoler håndværkere og professionelle brugere i hele verden på de innovative produkter, systemer og serviceydelser fra fischer.