Vores filosofi

fischer koncernens filosofiDen rivende udvikling inden for næsten alle teknologiske områder, ændringer i den sociale struktur og ikke mindst den meget citerede økonomiske globalisering: det er nøgleordene for vores tidsalder med løbende forandringer. Et firma som vores, som har som mål at være førende inden for vores forretningsområder, er naturligvis nødt til at følge udviklingen. Men ikke nok med det: Et sådan firma skal aktivt præge udviklingen og selv påtage sig en førende rolle, også hvad angår beredvillighed og evne til forandring.
Vi har påtaget os denne førende rolle.
Vi har forbedret vores procedurer og processer på tværs af alle afdelinger, områder og nationale grænser for at opnå en effektiv produktion og en slank organisation.
fischer koncernens filosofi med dens principper danner basis for disse forandringer. Vi er konsekvente, når vi laver forandringer, og det kræver klare mål og værdier, som ikke kan misforstås. Vores filosofi sørger for, at vi ikke kommer på afveje: det gælder såvel i de daglige beslutninger som for den overordnede strategi. Mahatma Gandhi sagde: "Du må selv være den forandring, du ønsker at se i verden". Det gælder for os alle. Og for handlinger foretaget af den enkelte, er filosofien fundament og berettigelse.
Klaus Fischer

Koncernen fischer


Koncernen fischer er præget af fischer familien og bliver fortrinsvis ledet af en person fra denne familie.
Vi opererer på verdensplan resultatorienteret til gavn for kunder og brugere.
I denne forbindelse undgår vi spild og øger værditilvæksten.
De økonomiske og politiske aspekter såvel som mulighederne på markedet afgør valget af produktionssteder, hvorved vi dog foretrækker eksisterende steder.
Virksomhedsområderne og mærkerne af koncernen
fischer befæstigelsessystemer leverer verden over sikre og økonomiske befæstigelser og forbindelser.
fischer automotive systemer udvikler og producerer innovative produkter.
fischertechnik dækker kreativitet og forbinder leg og indlæring.
fischer consulting rådgiver eksterne og interne kunder ved undgåelsen af spild.
Alle virksomhedsområder satser i hele verden på stærke mærker.

Vores mål


Vi indtjener det overskud, der er nødvendigt for, at koncernen kan videreudvikles med succes, og at dens fremtid kan sikres.
Således skaber, opretholder og opretter vi arbejdspladser og forrenter den investerede kapital.
Vi udarbejder og omsætter værdibaserede strategier og forholdsregler.

Vores værdier


Koncernens aktiviteter baserer på følgende aktiviteter:

  • Vi er innovative Vi tænker og handler for en fortsat forbedring og fornyelse på alle områder. Vi er åbne for alt nyt og er forandringsparate. Derved skaber vi merværdi for os selv og for vores kunder i hele verden.
  • Vi tager ansvar Hver eneste medarbejder bidrager proaktivt til koncernens succes med sin indsats. Vi arbejder målorienteret, værdibaseret og målgrupperelateret, og vi står inde for resultatet af vores handlinger.
  • Vi er seriøse Vi viser respekt for værdier og forholder os selvkritisk. Vi er troværdige og pålidelige og tager hensyn til rettigheder, standarder og kulturer – og forventer det samme af vores partnere. Vi opstiller regler for os selv – og vi overholder dem.

Ud fra vores mål og værdier fremkommer følgende principper – som målestok for vores daglige arbejde og den succesfulde udformning af vores fremtid. Kerneværdierne er urokkelige. De deraf resulterende principper tilpasser vi de sig skiftende forhold.
Derfor gælder for alle medarbejdere i virksomheden følgende selvforpligtelser:

Medarbejderne


Inden for rammerne af opgaverne og værdierne bidrager vi koncernen med vores mangfoldighed.
I forandringsprocesser er vi aktive og ansvarlige.
Vores vigtigste egenskaber er at være resultatorienterede, loyale, pålidelige, risikobevidste, fleksible og mobile.
Vi kvalificerer os på grund af faglig uddannelse, videreuddannelse og personlig udvikling
for at kunne opfylde fremtidige krav.
For at vi varigt kan bidrage til koncernens succes, ser vi vores egen faglige og personlige udvikling som et permanent indsatsområde. Dette forstår vi også med henblik på kontinuerlige forbedringer på vores arbejdsplads for at kunne levere de bedst mulige præstationer og resultater.

Ledelsen


Vi fremmer og kræver præstation, fordi resultatorienterede og værdibaserede medarbejdere er den vigtigste faktor for succes. Dermed skaber vi forudsætningerne for virksomhedens succes.
Vores arbejde og resultaterne heraf sammenligner vi permanent med kriterierne i denne filosofi for at kunne forbedre os selv.
Vi aftaler mål i overensstemmelse med værdierne på grundlag af rammebetingelserne. Funktionen som forbillede opfylder vi med situative og anerkendende ledelsesstil. Vi lægger særlig vægt på omfattende, rettidig og modtagerrelateret information og tilsvarende feedback.
Vi giver vores medarbejdere, uafhængigt af alder, passende muligheder for deres videreudvikling og understøtter dem med tilsvarende foranstaltninger. Hvor teamarbejde er mere lovende end den enkeltes præstation, fremmer vi dette.
Aflønningen sker i overensstemmelse med præstationen og vi tilbyder fremtidsduelige organisationsformer og arbejdsmetoder.

Vores omgang med hinanden


Vi værdsætter hinanden for vores præstation i overensstemmelse med vores personlige og kulturelle mangfoldighed. Vi understøtter hinanden i vores funktioner og processer.
Vi informerer rettidigt og omfattende, bruger anerkendelse og kritik som mulighed for udvikling og former vores relationer korrekt og pålideligt.

Produkter og tjenesteydelser


Med de respektive bedste problemløsninger skaber vi de bedst mulige fordele og hjælper vores kunder, brugere og forretningspartnere til at blive succesrige på deres konkurrenceområde.
Derfor stiller vi den aftalte ydelse til rådighed i den rigtige mængde, på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, i den rigtige kvalitet og til den aftalte pris.
For at kunne opnå dette, inddrager vi rettidigt og aktivt de internt og eksternt involverede.
Kvalitet, ydelse og brugervenlighed gælder for produkter og tjenesteydelser på samme måde svarende til de gældende standarder.
Vi driver en aktiv, internationalt orienteret ophavsretspolitik.

Relationerne til forretningspartnere
Vi handler pålideligt og konsekvent, har et tillidsfuldt samarbejde med vores kunder, brugere og forretningspartnere og inddrager dem i vores tankegang og handling for kontinuerlig forbedring og fornyelse.
Således vinder vi vores kunder, brugere og forretningspartner og skaber fælles fordele.

Vores sociale ansvar
Vi er bevidste om vores sociale ansvar.
Som koncern går vi grundlæggende ind for de demokratiske grundprincipper og den frie markedsøkonomi.
Virksomhedens repræsentanter skal inden for mulighedernes rammer deltage i relevante udvalg, organisationer og foreninger.
Vi vedligeholder PR- og pressearbejde.
Vi tager hensyn til andres rettigheder og intellektuel ejendomsret og kræver respekt for egne rettigheder.
Ved hjælp af en aktiv miljøstyring er vi med til at værne om et intakt miljø for os og de kommende generationer.
Vi investerer i uddannelse og videreuddannelse og støtter eksterne uddannelsesinstitutioner.

Fremtiden


Vi tilstræber en stadig, profitabel vækst.
På grund af kontinuerlig forbedring og innovationer – på alle områder i koncernen – udformer vi de markeder, i hvilke vi operer, aktivt og fremmer den konkurrencemæssige situation og koncernens succes.
Vi understøtter grundforskningen i private og offentlige institutioner, så vidt de er i samklang med vore virksomhedsmål og værdier.