Søgeord
Professionel tætning, isolering og fastgørelse i konstruktioner, hjælpebyggerier, huskonstruktioner og renoveringsarbejde.

Bygningskemikalier

fischer tilbyder omkostnigseffektiv skum, tætningsmidler og klæbestoffer til professionel tætnining, isolering og binding af udvidelses- og tilslutningsdele på facader, sanitære installationer, vindues- og dørtætning, gulve og tage, og sikring af isolering og strukturelle bindinger inde og ude. Lyd og termisk isoleringstests samt testet vandtryks-modstandsdygtighed giver øget pålidelighed. Skræddersyet tilbehør så som pistoler og rensere muliggør hurtigt arbejde og giver fleksbilitet.
sc93-delivery-1