fischer Letskinne System FLS

Enkel og bærende.

FLS-systemet muliggør en økonomisk og sikker installation af vandrette og lodrette installationer. På grund af sin modulære struktur og de formonterede montageelementer det nemt og hurtigt at montere.

Det variable installationssystem er lavet af tre hovedelementer:

Montageskinnerne FLS og vægkonsol ALK, de færdige monteringselementer montageflange SF Clix 31 og montagevinkel MW Clix 90º, samt de optimerede forbindelseselementer FHS Clix, FSM Clix M, FSM Clix P og tilhørende vinkler og kanalforbindelser.

Montageskinnerne FLS er nøgleelementet til installationen. Skinnens indvendige tænder giver sikker fastgørelse af T-bolte, kvikmøtrikker mv. Varierende langhuller,bredde 8,5 mm og 10,5 mm, sikrer det optimale valg af dybel eller stålanker i byggematerialet.Tre forskellige skinnehøjder 17mm, 30mm og 37 mm giver stor fleksibilitet. Materialetykkelsen er 1 mm -1,2 mm. 

Alt Clix tilbehør monteres ved 90°-drejning. Det giver en nem og tidsbesparende montage i FLS skinnerne. Det formonterede tilbehør garanterer lynhurtig montage pga. langt færre samlingselementer.

Gå til FLS- Letskinne System

Montageskinne FLS 

  • Varierende langhuller,bredde 8,5 mm og 10,5 mm, sikrer det optimale valg af dybel eller stålanker i byggematerialet.
  • Én skinnebredde til hele programmet:31 mm. 
  • Skinnens indvendige tænder giver sikker fastgørelse af T-bolte, kvikmøtrikker mv. fixes optimal
  • Perfekt greb i montagetilbehør, fx vinkelbeslag og montageflanger, pga. ombukninger på skinnen.  
  • mm skala på skinnen for nem og præcis afkortning af skinner og præcis montage af tilbehørsdele.. 
  • Tre forskellige skinnehøjder 17mm, 30mm og 37 mm giver stor fleksibilitet..

Det formonterede tilbehør montageflange SF Clix 31 og montagevinkel MW Clix 90º

  • Alt Clix tilbehør monteres ved 90°-drejning. Det giver en nem og tidsbesparende montage i FLS skinnerne. 
  • Det formonterede tilbehør garanterer lynhurtig montage pga. langt færre samlingselementer. 
  • Den unikke trykblok sørger for en sikker og præcis montageposition i skinnen.

Optimerede konstruktionselementer

FHS Clix

Den specielle fjederanordning på Clix-produkterne sikrer modhold i skinnen og giver mulighed for nem justering af alle Clix tilbehørsdele.

FSM Clix P

Alle Clix-fastgørelseselementer er med fortandning, det sikrer præcis og fejfri 90°-drejning i montageskinnen.

FSM Clix M

Den unikke trykblok på FSM Clix P (kunststof) undersænker sig i skinnen og sikrer montage helt tæt på skinnen og stærkmetal-mod-metal forbindelse.

SV 31

Indbyggede holdeklemmer på skinnesamlingerne garanterer en formtilpasset montage på langs og tværs af skinnen.

Applikationer

Skinnebefæstigelse på gulv

Tidsbesparende og sikker montage vha. den formonterede SF Clix 31.

Skinnekonstruktion som konsol

Nem justering i skinne med formonteret montagevinkel MW 90° Clix.

Ventilationskanal med montageskinne l 

Nem og sikker montage med optimeret bærevne med FLS skinne og EMS lydisolerende gummiindlæg.

Skinneforlængelse vha. samlebeslag  

Sikker forbindelse metal-modmetal ved brug af kvikmøtrik FSM Clix P.

Skinnekonstruktion i 2 lag  

Formtilpasset montage på langs og tværs af skinnen med skinnesamling SV 31 - med indbyggede holdeklemmer.

Rør nedhængt fra loft i FLS skinne

Simpel justering af rørbøjler i skinne med kvikmøtrik FSM Clix med fjederanordning.

Vægkonsol på fritstående montageskinne

Stabil montage på bagsiden af skinne med holdebeslag HK 31.

Rørbøjler monteret på FLS skinner

Præcis og sikker fastgørelse vha. T-bolt FHS Clix blot ved 90°-drejning i skinnen.

Ventilationsrør på væg

Højere belastning af vægkonsol vha. vinkelafstiver WS 31/45°º.

Kabelbakker på vægkonsol

Stort udvalg i vægkonsoller i mange dimensioner gør det muligt at vælge en lastoptimeret løsning.

sc93-delivery-1