Nyt produktnavn

Produkter lavet i rustfrit stål 

Global harmonisering

fischer vil forenkle navngivningen på sine produkter, produceret i rustfri A4 syrefast stål, iht europæisk harmonisering. I fremtiden vil fischer ændre benævningen på sine produkter i rustfri syrefast stål iht korrosionsmodstandsklasserne som er inkluderet i Eurokode3 - EN 1993-1-4.

Korrosionsmodstandsklasse III

Produkter produceret i rustfri A4 syrefast stål, som ligger i korrosionsmodstandsklasse III, vil i fremtiden blive mærket med betegnelsen R (Resistant). R vil erstatte A4 som benævnelse. Rustfri A4 syrefast stål i korrosionsmodstandsklasse III kan bruges udendørs i kystnære områder, og for montage af CU-imprægneret materiale og i andre behandlede træsorter.
Eksempel på ændring på produktnavn:
Art. Nr. 501403 FAZ II 10/10 A4 → Art. Nr. 501403 FAZ II 10/10 R
Korrosionsmodstandsklasse V

Produkter i stål med korrosionsmodstandsklasse V vil fremover blive mærket med betegnelsen HCR (High Corrosion Resistant). Højkorrosionsstål kan bruges i hårdere miljøer end korrosionsmodstandsklasse III. (f.eks. permanent eller vekslende nedsænket i vand eller klorid atmosfære som i indendørs badeanlæg/svømmehaller eller i miljøer med ekstrem kemisk forurening).
Eksempel på ændring på produktnavn:
Art. Nr. 501403 FAZ II 10/10 C → Art. Nr. 501403 FAZ II 10/10 HCR

Al information kortfattet!

Vi har opsummeret al information om ændring af produktbetegnelsen i PDF-format.

Mere information

Hvilke fischer produkter påvirkes?

På alle produkter som er rustfri A4 syrefaste og højkorrosion vil benævnelsen ændres. fischer vil starte med følgende produktfamilier:
Ekspansionsbolte FBN II, Sikkerhedsanker FAZ II, FBZ, FXA, FH II, FZA, gevindstænger FIS A og RG M og RGM I.
Alle tekniske data, varenumre på produktene og den kendte fischer-kvalitet forbliver uændret.

sc93-delivery-2