Kemikalier

Bor diameter

[mm]

Liquid anchors and repair pads for universal use

Plastic- og metalankre holder ikke længere i vægge og lufter i gamle og renoverede bygninger. Ved brug af fill og fix injektionsmørtel muliggør sikker og permanent fastgørelse i mange forskellige understrukturer.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8