Product Category Picture
Product Category Picture
1   1

Highbond anker FHB II-A S

Bedste resultat i revnet beton med den mindste installationsindsats

fischer Highbond anker FHB II-A S er systemkomponenten der hører til fischers Highbond-system FHB II. Det ekspanderende kompositanker er ideelt til fastgørelse af maksimale belastninger i revnet og ikke-revnet beton. Gevindstangen kan med en godkendelse, anvendes med injektionsmørtlerne FIS HB FIS HB eller glasampullerne FHB II-P og FHB II-PF HIGH SPEED. Kegleformen på gevindstangen FHB II-A S er optimeret til små aksiale og kantafstande samt tynde betonelementer. Den lave forankringsdybde på FHB II-A S reducerer borings- og installationsarbejdet. Borhulsrensning er ikke nødvendig ved installation med glasampuller. Dette giver både tids- og pengebesparelser under installation.

Produktbeskrivelse

Fordele
 • Den lavere forankringsdybde af FHB II-A S reducerer bore- og montagearbejdet. Desuden bortfalder rengøringen af borehullet ved kombinationen af glasampullen FHB II-P/-PF og byder dermed på en særdeles økonomisk og tidsbesparende befæstigelse.
 • Ved ankerstangen FHB II-A S er borediameteren lig med gevindets diameter. Dette muliggør gennemstiksmontage uden hjælpemidler og reducerer mørtelforbruget.
 • Konusgeometrien af ankerstængerne FHB II-A S er optimeret til små indbyrdes og kantafstande i revnet beton samt tynde betonelementer. Dermed egner de sig til et bredt anvendelsesområde.
 • Ankerstangen FHB II-A S er både godkendt til brug med ampul og injektionsmørtel. Dette sikrer maksimal fleksibilitet hvad angår anvendelsesformål.


0

Anvendelse

Egnet til:
 • Gelændere
 • Facader
 • Trapper
 • Stålvinkler
 • Master
 • Slagbeskyttelse
 • Stålkonstruktioner
 • Trækonstruktioner
Beregnet til:
 • Gennemstiksmontage
Godkendt til:
 • Beton C20/25 til C50/60, revnet og ikke-revnet
Også beregnet til:
 • Beton C12/15
Du kan finde detaljerede oplysninger om byggematerialer mv i godkendelsesdokumenterne.

Godkendelse

 • ETA-05/0164
 • ETA-05/0164, ETAG 001-5
 • DoP No. 0019
 • DoP No. 0130
 • DoP No. 0756-CPD-0081

Monteringsvejledning

Funktionsmåde
 • FHB II-A S er et anker med torx-kontrolleret ekspansion til førpositioneret og gennemstiksmontage.
 • Med FHB II-A S, er bor-diameteren den samme som gevind-diamteren. ligesom med en ankerbolt.
 • Gevindstangen kan monteres med injektionsmørtel FIS HB eller med ampul FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED, og bindes i borehullet.
 • Ved fastspænding af den sekskantede møtrik, trækker gevindstængerne sig ind i mørtelen og udvider sig mod borehullets væg.
 • Ved brug af glasampuller, monteres gevindstangen med roterende og slående bevægelser med et hammerbor. Anvend RA-SDS monteringsværktøj, Art.-No. 62420.
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture

Dokumenter til download

Yderligere dokumenter

Godkendelser

Titel Type lavet Gyldig til
ETA Certification Document (PDF, 3 MB) European Technical Assessment for fischer Highbond-Anchor FHB II - Torque controlled bonded anchor for use in concrete ETA-05/0164 14-12-2017
ETA Certification Document (PDF, 4 MB) European Technical Assessment for fischer Highbond-Anchor FHB II - Torque controlled bonded anchor for use in concrete ETA-05/0164, ETAG 001-5 24-01-2017
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) Declaration of Performance fischer Highbond-System FHB II DoP No. 0019 31-01-2017
DOP - Declaration of Performance (PDF, 5 MB) DoP No. 0130 20-12-2017
DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) Declaration of Performance fischer Highbond-System FHB II DoP No. 0756-CPD-0081 12-06-2013
Filling Quantities (PDF, 112 KB)

fe80::3ca2:770:f52e:7ce5%5