Armeringssamlinger

Professionelle murbindere

Murbindere udgør en omkostningseffektiv og sikker fastgørelsesløsning ved renovering, forstærkelse eller ved strukturelle ændringer i konstruktioner der er lastbærende. fischer tilbyder askillige godkendte systemer til genskabelse af styrken i konstruktioner. Ydermere tilbyder fishcer ideelle tilbehør og oplæring der kræves ved brug af de relevante produkter.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8