Renovation/ forstærkning

Byggemateriale

Professionel løsning til renovation og forstærkning af ydermur

Den stærk ætsende atmosfære i urbane og industrielle byområder og nær kyster forårsager korrosion af ankre, der er anvendt i bygninger med for og bagmurværk. fischer tilbyder omkostningseffektive og installationsvenlige befæstigelsesløsninger til renovation og forstærkning af bygningsfacader. Det godkendte system betyder forøget sikkerhed. Genetableringen imødekommer de høje krav der stilles om sammenføjninger og beskyttelsen af historiske bygninger og monumenter.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9