Reparationmurbinder VBS

Byggemateriale

Professionel og sikker renovation af facademur og murværk

Den stærk ætsende atmosfære i urbane og industrielle byområder og nær kyster forårsager korrosion af ankre, der er anvendt i bygninger med for og bagmurværk. fischer renoveringsmurbindere udgør en hurtig og omkostningseffektiv løsning for genetablering og varig forbindelse af ydre mur med facaden. fischer renoveringsmurbindere VBS-M og VBS 8 muliggør genetablering i henhold til DIN 1053 eller DIN EN 845/846 og DIN 18515.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8